Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4293 and the 280 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($28,3 Hàng triệu), Pháp ($8,09 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($6,77 Hàng triệu), Đức ($6,31 Hàng triệu) và Thái Lan ($5,55 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Thái Lan ($21,2 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($19,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($5,87 Hàng triệu), Pháp ($3,82 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($3,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites