Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3647 and the 1828 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($89,1 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($29,8 Hàng triệu), Thái Lan ($17,2 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($8,4 Hàng triệu) và Mauritius ($6,01 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Thụy Sĩ ($107 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($20 Hàng triệu), Đức ($14,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($7,35 Hàng triệu) và Pháp ($6,25 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites