Thời gian chuyển mạch

$484 Hàng triệu

xuất khẩu 1016 of 1232
1995
2017

0,329

Độ phức tạp của sản phẩm 504 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Thời gian chuyển mạch? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Thời gian chuyển mạch? List your company on Macro Market.

Thời gian chuyển mạch sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1016 and the 504 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thời gian chuyển mạch là Trung Quốc ($159 Hàng triệu), Đức ($76,4 Hàng triệu), Mexico ($53,5 Hàng triệu), Pháp ($33 Hàng triệu) và Ý ($25,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($92,2 Hàng triệu), Pháp ($34,8 Hàng triệu), Đức ($31,4 Hàng triệu), Gà tây ($21 Hàng triệu) và Mexico ($20,4 Hàng triệu).

Thời gian chuyển mạch có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Thời gian chuyển mạch Trade

More on Thời gian chuyển mạch from our other sites