Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3712 and the 536 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($30,6 Hàng triệu), Tunisia ($29 Hàng triệu), Đức ($20,7 Hàng triệu), Philippines ($18,7 Hàng triệu) và Pháp ($12,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($33,3 Hàng triệu), Pháp ($29,6 Hàng triệu), Canada ($17 Hàng triệu), Trung Quốc ($12,8 Hàng triệu) và Đức ($8,23 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites