Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 230 and the 223 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($9,2 tỷ), Pháp ($370 Hàng triệu), Trung Quốc ($241 Hàng triệu), Đức ($241 Hàng triệu) và Ý ($216 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($1,8 tỷ), Hoa Kỳ ($1,26 tỷ), Trung Quốc ($970 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($877 Hàng triệu) và Pháp ($785 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites