Phụ Instrument Opto-điện

$2,35 tỷ

xuất khẩu 654 of 1232
1995
2017

0,96

Độ phức tạp của sản phẩm 221 of 1232
1995
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

HKG

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Phụ Instrument Opto-điện? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Phụ Instrument Opto-điện? List your company on Macro Market.

Phụ Instrument Opto-điện sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 654 and the 221 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Phụ Instrument Opto-điện là Đức ($343 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($262 Hàng triệu), Trung Quốc ($218 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($151 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($119 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($283 Hàng triệu), Đức ($236 Hàng triệu), Ấn Độ ($161 Hàng triệu), Trung Quốc ($127 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($115 Hàng triệu).

Phụ Instrument Opto-điện có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Phụ Instrument Opto-điện Trade

More on Phụ Instrument Opto-điện from our other sites