Dụng cụ đo lường khác

$43,2 tỷ

xuất khẩu 75 of 1232
1995
2017

1,27

Độ phức tạp của sản phẩm 110 of 1232
1995
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Dụng cụ đo lường khác? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Dụng cụ đo lường khác? List your company on Macro Market.

Dụng cụ đo lường khác sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 75 and the 110 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dụng cụ đo lường khác là Đức ($8,38 tỷ), Hoa Kỳ ($4,93 tỷ), Sơn mài Nhật ($4,6 tỷ), Trung Quốc ($3,72 tỷ) và Nam Triều Tiên ($3,1 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($8,29 tỷ), Hoa Kỳ ($5,31 tỷ), Đức ($3,1 tỷ), Nam Triều Tiên ($2,55 tỷ) và Sơn mài Nhật ($2,29 tỷ).

Dụng cụ đo lường khác còn được biết là máy chiếu hồ sơ, công cụ kiểm tra.

Dụng cụ đo lường khác có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Dụng cụ đo lường khác Trade

More on Dụng cụ đo lường khác from our other sites