Dao động

$22,1 tỷ

xuất khẩu 154 of 1232
1995
2017

1,07

Độ phức tạp của sản phẩm 177 of 1232
1995
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Dao động? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Dao động? List your company on Macro Market.

Dao động sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 154 and the 177 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dao động là Hoa Kỳ ($3,65 tỷ), Malaysia ($3,1 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,83 tỷ), Đức ($2,39 tỷ) và Trung Quốc ($2,33 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($3,39 tỷ), Trung Quốc ($3,12 tỷ), Khác Á ($1,51 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,5 tỷ) và Malaysia ($1,09 tỷ).

Dao động có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Dao động Trade

More on Dao động from our other sites