Gas và Liquid cụ đo lưu lượng

$21,1 tỷ

xuất khẩu 161 of 1232
1995
2017

1,63

Độ phức tạp của sản phẩm 39 of 1232
1995
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Gas và Liquid cụ đo lưu lượng? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Gas và Liquid cụ đo lưu lượng? List your company on Macro Market.

Gas và Liquid cụ đo lưu lượng sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 161 and the 39 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Gas và Liquid cụ đo lưu lượng là Đức ($4,16 tỷ), Hoa Kỳ ($3,22 tỷ), Trung Quốc ($2,01 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,53 tỷ) và Mexico ($1,26 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($3,32 tỷ), Đức ($2,13 tỷ), Trung Quốc ($2,09 tỷ), Mexico ($833 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($784 Hàng triệu).

Gas và Liquid cụ đo lưu lượng còn được biết là mét lưu lượng, readout, áp lực, máy phân tích.

Gas và Liquid cụ đo lưu lượng có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Gas và Liquid cụ đo lưu lượng Trade

More on Gas và Liquid cụ đo lưu lượng from our other sites