Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 965 and the 568 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($643 Hàng triệu), Đức ($356 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($341 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($136 Hàng triệu) và Nga ($102 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($531 Hàng triệu), Trung Quốc ($180 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($138 Hàng triệu), Đức ($128 Hàng triệu) và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($107 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites