Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1460 and the 698 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($256 Hàng triệu), Đức ($242 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($230 Hàng triệu), Trung Quốc ($138 Hàng triệu) và Pháp ($99 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($206 Hàng triệu), Đức ($136 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($85,8 Hàng triệu), Hồng Kông ($77,8 Hàng triệu) và Pháp ($73,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites