Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 132 and the 720 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($3,76 tỷ), Đức ($2,89 tỷ), Trung Quốc ($2,24 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,05 tỷ) và Hà Lan ($1,17 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($4,56 tỷ), Trung Quốc ($2,04 tỷ), Đức ($1,3 tỷ), Hà Lan ($1,17 tỷ) và Sơn mài Nhật ($973 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites