Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2438 and the 14 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($179 Hàng triệu), Trung Quốc ($134 Hàng triệu), Đức ($85,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($45,9 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($34,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($91,2 Hàng triệu), Đức ($71,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($34,5 Hàng triệu), Mexico ($32,6 Hàng triệu) và Hà Lan ($29,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites