Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1746 and the 897 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($368 Hàng triệu), Đức ($144 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($120 Hàng triệu), Pháp ($114 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($79 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Sơn mài Nhật ($148 Hàng triệu), Ý ($118 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($104 Hàng triệu), Pháp ($102 Hàng triệu) và Hà Lan ($88,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites