Màn hình LCD

$59,9 tỷ

xuất khẩu 39 of 1232
1995
2017

0,394

Độ phức tạp của sản phẩm 465 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Màn hình LCD? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Màn hình LCD? List your company on Macro Market.

Màn hình LCD sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 39 and the 465 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Màn hình LCD là Trung Quốc ($15,1 tỷ), Nam Triều Tiên ($14,4 tỷ), Khác Á ($11,6 tỷ), Sơn mài Nhật ($5,95 tỷ) và Đức ($2,81 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($30,2 tỷ), Hồng Kông ($4,82 tỷ), Nam Triều Tiên ($4,03 tỷ), Việt Nam ($3,63 tỷ) và Mexico ($2,6 tỷ).

Màn hình LCD còn được biết là các thiết bị tinh thể lỏng, thiết bị quang học, laser, kính tiềm vọng.

Màn hình LCD có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Màn hình LCD Trade

More on Màn hình LCD from our other sites