Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2419 and the 117 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($149 Hàng triệu), Hà Lan ($121 Hàng triệu), Đức ($82,8 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($68,7 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($45,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Cộng hòa Séc ($103 Hàng triệu), Hà Lan ($81,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($60,9 Hàng triệu), Đức ($53,1 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($49,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites