Kính hiển vi quang học phi-

$2,75 tỷ

xuất khẩu 616 of 1232
1995
2017

1,88

Độ phức tạp của sản phẩm 18 of 1232
1995
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

KOR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Kính hiển vi quang học phi-? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Kính hiển vi quang học phi-? List your company on Macro Market.

Kính hiển vi quang học phi- sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 616 and the 18 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Kính hiển vi quang học phi- là Sơn mài Nhật ($645 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($544 Hàng triệu), Hà Lan ($461 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($281 Hàng triệu) và Đức ($269 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($630 Hàng triệu), Trung Quốc ($488 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($340 Hàng triệu), Hà Lan ($255 Hàng triệu) và Đức ($148 Hàng triệu).

Kính hiển vi quang học phi- còn được biết là bộ máy nhiễu xạ.

Kính hiển vi quang học phi- có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Kính hiển vi quang học phi- Trade

More on Kính hiển vi quang học phi- from our other sites