Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2243 and the 476 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($165 Hàng triệu), Đức ($158 Hàng triệu), Trung Quốc ($110 Hàng triệu), Singapore ($65,5 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($52,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($130 Hàng triệu), Đức ($108 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($54 Hàng triệu), Trung Quốc ($50,3 Hàng triệu) và Hồng Kông ($49,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites