Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2040 and the 618 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($263 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($185 Hàng triệu), Trung Quốc ($169 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($76,7 Hàng triệu) và Singapore ($49,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($130 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($114 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($55,2 Hàng triệu), Đức ($46,8 Hàng triệu) và Hồng Kông ($42,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites