Kính hiển vi

$3,66 tỷ

xuất khẩu 554 of 1232
1995
2017

1,25

Độ phức tạp của sản phẩm 116 of 1232
1995
2017

SGP

Nhà xuất khẩu lớn nhất

XXB

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Kính hiển vi? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Kính hiển vi? List your company on Macro Market.

Kính hiển vi sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 554 and the 116 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Kính hiển vi là Singapore ($1,02 tỷ), Đức ($794 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($545 Hàng triệu), Trung Quốc ($409 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($198 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Khác Á ($729 Hàng triệu), Singapore ($415 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($404 Hàng triệu), Trung Quốc ($293 Hàng triệu) và Đức ($184 Hàng triệu).

Kính hiển vi còn được biết là quang học, lập thể, thuật hiển vi nhiếp ảnh, cinephotomicrography, vi chiếu.

Kính hiển vi có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Kính hiển vi Trade

More on Kính hiển vi from our other sites