Photo Lab Thiết bị

$36,7 tỷ

xuất khẩu 90 of 1232
1995
2017

2,17

Độ phức tạp của sản phẩm 6 of 1232
1995
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

KOR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Photo Lab Thiết bị? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Photo Lab Thiết bị? List your company on Macro Market.

Photo Lab Thiết bị sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 90 and the 6 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Photo Lab Thiết bị là Sơn mài Nhật ($10,8 tỷ), Hoa Kỳ ($9,4 tỷ), Hà Lan ($6,71 tỷ), Singapore ($4,62 tỷ) và Đức ($1,09 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($13,7 tỷ), Trung Quốc ($6,28 tỷ), Khác Á ($4,5 tỷ), Hoa Kỳ ($3,5 tỷ) và Sơn mài Nhật ($2,78 tỷ).

Photo Lab Thiết bị còn được biết là máy chiếu, máy phóng to, màn hình.

Photo Lab Thiết bị có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Photo Lab Thiết bị Trade

More on Photo Lab Thiết bị from our other sites