Ống nhòm và kính thiên văn

$1,27 tỷ

xuất khẩu 817 of 1232
1995
2017

0,83

Độ phức tạp của sản phẩm 279 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Ống nhòm và kính thiên văn? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Ống nhòm và kính thiên văn? List your company on Macro Market.

Ống nhòm và kính thiên văn sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 817 and the 279 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Ống nhòm và kính thiên văn là Trung Quốc ($426 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($170 Hàng triệu), Đức ($101 Hàng triệu), Pháp ($79,5 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($63,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($244 Hàng triệu), Đức ($112 Hàng triệu), Hồng Kông ($66,8 Hàng triệu), Saudi Arabia ($66,2 Hàng triệu) và Úc ($62,7 Hàng triệu).

Ống nhòm và kính thiên văn còn được biết là khúc xạ, kính thiên văn, một mắt, ống nhòm, thiên văn, laser.

Ống nhòm và kính thiên văn có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Ống nhòm và kính thiên văn Trade

More on Ống nhòm và kính thiên văn from our other sites