Looking to buy or sell Sợi quang học? List your company on Macro Market.

Sợi quang học sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 121 and the 377 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sợi quang học là Sơn mài Nhật ($4,47 tỷ), Nam Triều Tiên ($3,36 tỷ), Trung Quốc ($3,3 tỷ), Hoa Kỳ ($2,75 tỷ) và Khác Á ($1,98 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($6,42 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,39 tỷ), Hồng Kông ($1,88 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,84 tỷ) và Hoa Kỳ ($1,81 tỷ).

Sợi quang học còn được biết là thấu kính, gương, lăng kính, kính áp tròng.

Sợi quang học có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Sợi quang học Trade

More on Sợi quang học from our other sites