Máy bay Launch bánh

$1,29 tỷ

xuất khẩu 814 of 1232
1995
2017

0,435

Độ phức tạp của sản phẩm 449 of 1232
1995
2017

CAN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Máy bay Launch bánh? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Máy bay Launch bánh? List your company on Macro Market.

Máy bay Launch bánh sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 814 and the 448 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy bay Launch bánh là Canada ($473 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($291 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($138 Hàng triệu), Hà Lan ($65,3 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($63,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($278 Hàng triệu), Trung Quốc ($267 Hàng triệu), Canada ($115 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($64,7 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($58,6 Hàng triệu).

Máy bay Launch bánh có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Máy bay Launch bánh Trade

More on Máy bay Launch bánh from our other sites