Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Dù? List your company on Macro Market.

Dù sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1091 and the 486 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dù là Hoa Kỳ ($90,6 Hàng triệu), Việt Nam ($26,5 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($24,1 Hàng triệu), Đức ($16,2 Hàng triệu) và Pháp ($13,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($31,9 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($25 Hàng triệu), Đức ($23,5 Hàng triệu), Saudi Arabia ($16,4 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($13,9 Hàng triệu).

Dù có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Dù Trade

More on Dù from our other sites