Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ

$169 tỷ

xuất khẩu 12 of 1232
1995
2017

0,555

Độ phức tạp của sản phẩm 406 of 1232
1995
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ? List your company on Macro Market.

Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 12 and the 405 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ là Hoa Kỳ ($54 tỷ), Pháp ($48,8 tỷ), Đức ($27,2 tỷ), Canada ($6,98 tỷ) và Ireland ($5,34 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($24,1 tỷ), Hoa Kỳ ($18,4 tỷ), Ireland ($13,5 tỷ), Đức ($12,1 tỷ) và Vương quốc Anh ($9,8 tỷ).

Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ là xuất khẩu lớn nhất của PhápBermuda.

Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ là nhập khẩu lớn nhất của Ireland, QatarEthiopia.

Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ còn được biết là Choppers, máy bay, rotorcraft, vệ tinh.

Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ Trade

More on Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ from our other sites