Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1140 and the 464 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($861 Hàng triệu), Thái Lan ($490 Hàng triệu), Đức ($192 Hàng triệu), Áo ($134 Hàng triệu) và Ý ($102 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($281 Hàng triệu), Pháp ($251 Hàng triệu), Ý ($216 Hàng triệu), Đức ($187 Hàng triệu) và Hà Lan ($148 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites