Xe máy

$22,8 tỷ

xuất khẩu 149 of 1232
1995
2017

0,387

Độ phức tạp của sản phẩm 471 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Xe máy? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Xe máy? List your company on Macro Market.

Xe máy sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 149 and the 471 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Xe máy là Trung Quốc ($5,75 tỷ), Sơn mài Nhật ($3,11 tỷ), Đức ($1,91 tỷ), Thái Lan ($1,79 tỷ) và Ấn Độ ($1,74 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,26 tỷ), Đức ($1,74 tỷ), Pháp ($1,62 tỷ), Ý ($1,11 tỷ) và Hà Lan ($972 Hàng triệu).

Xe máy còn được biết là xe máy, xe đạp chopper.

Xe máy có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Xe máy Trade

More on Xe máy from our other sites