Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 74 and the 710 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($4,96 tỷ), Đức ($4,72 tỷ), Ý ($2,18 tỷ), Mexico ($1,94 tỷ) và Cộng hòa Séc ($1,7 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($5,26 tỷ), Đức ($3,93 tỷ), Mexico ($1,89 tỷ), Pháp ($1,42 tỷ) và Vương quốc Anh ($1,34 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites