Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1037 and the 896 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hungary ($384 Hàng triệu), Romania ($340 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($333 Hàng triệu), Đức ($315 Hàng triệu) và Ba Lan ($293 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($697 Hàng triệu), Trung Quốc ($220 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($174 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($165 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($164 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites