Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 717 and the 791 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Điển ($729 Hàng triệu), Brazil ($609 Hàng triệu), Ấn Độ ($392 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($343 Hàng triệu) và Đức ($271 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Iran ($268 Hàng triệu), Nigeria ($182 Hàng triệu), Trung Quốc ($180 Hàng triệu), Bangladesh ($177 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($174 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites