Xe tải giao hàng

$135 tỷ

xuất khẩu 15 of 1232
1995
2017

0,363

Độ phức tạp của sản phẩm 484 of 1232
1995
2017

MEX

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Xe tải giao hàng? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Xe tải giao hàng? List your company on Macro Market.

Xe tải giao hàng sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 15 and the 484 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Xe tải giao hàng là Mexico ($26,7 tỷ), Hoa Kỳ ($16,1 tỷ), Đức ($12,7 tỷ), Thái Lan ($9,4 tỷ) và Sơn mài Nhật ($8,96 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($26,7 tỷ), Canada ($15,6 tỷ), Vương quốc Anh ($7,14 tỷ), Úc ($6,8 tỷ) và Pháp ($6,16 tỷ).

Xe tải giao hàng còn được biết là phương tiện vận tải, xe tải.

Xe tải giao hàng có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Xe tải giao hàng Trade

More on Xe tải giao hàng from our other sites