Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 17 and the 350 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Canada ($22,6 tỷ), Sơn mài Nhật ($21,9 tỷ), Hoa Kỳ ($18,8 tỷ), Đức ($12,2 tỷ) và Vương quốc Anh ($7,2 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($47,1 tỷ), Canada ($10,8 tỷ), Trung Quốc ($5,98 tỷ), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($4,22 tỷ) và Saudi Arabia ($2,75 tỷ).

là nhập khẩu lớn nhất của KuwaitBahrain.

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites