Looking to buy or sell Máy kéo? List your company on Macro Market.

Máy kéo sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 60 and the 295 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy kéo là Đức ($7,89 tỷ), Mexico ($6,67 tỷ), Hà Lan ($5,27 tỷ), Hoa Kỳ ($4,59 tỷ) và Pháp ($3,04 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($8,99 tỷ), Pháp ($3,05 tỷ), Canada ($3,04 tỷ), Đức ($2,58 tỷ) và Ba Lan ($1,92 tỷ).

Máy kéo còn được biết là trình thu thập, máy kéo xe tải.

Máy kéo có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Máy kéo Trade

More on Máy kéo from our other sites