Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1271 and the 1773 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($387 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($276 Hàng triệu), Đức ($251 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($230 Hàng triệu) và Ấn Độ ($158 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Vương quốc Anh ($352 Hàng triệu), Phần Lan ($235 Hàng triệu), Saudi Arabia ($150 Hàng triệu), Úc ($145 Hàng triệu) và Hồng Kông ($93,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites