Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 487 and the 252 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,41 tỷ), Sơn mài Nhật ($836 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($795 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($724 Hàng triệu) và Trung Quốc ($683 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Vương quốc Anh ($1,37 tỷ), Đức ($477 Hàng triệu), Hà Lan ($378 Hàng triệu), Thụy Điển ($323 Hàng triệu) và Hồng Kông ($247 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites