Đầu máy điện

$795 Hàng triệu

xuất khẩu 929 of 1232
1995
2017

0,968

Độ phức tạp của sản phẩm 217 of 1232
1995
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

AUT

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Đầu máy điện? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Đầu máy điện? List your company on Macro Market.

Đầu máy điện sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 929 and the 218 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Đầu máy điện là Đức ($457 Hàng triệu), Trung Quốc ($105 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($79,6 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($49,8 Hàng triệu) và Áo ($24,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Áo ($160 Hàng triệu), Belarus ($99 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($89,5 Hàng triệu), Thụy Điển ($64,5 Hàng triệu) và Saudi Arabia ($58,9 Hàng triệu).

Đầu máy điện có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Đầu máy điện Trade

More on Đầu máy điện from our other sites