Dây cách điện

$113 tỷ

xuất khẩu 17 of 1232
1995
2017

-0,484

Độ phức tạp của sản phẩm 829 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Dây cách điện? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Dây cách điện? List your company on Macro Market.

Dây cách điện sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 17 and the 829 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dây cách điện là Trung Quốc ($24,6 tỷ), Mexico ($11,6 tỷ), Hoa Kỳ ($8,17 tỷ), Đức ($7,19 tỷ) và Romania ($4,55 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($19,8 tỷ), Đức ($10,9 tỷ), Sơn mài Nhật ($6,78 tỷ), Mexico ($6,68 tỷ) và Vương quốc Anh ($4,62 tỷ).

Dây cách điện là xuất khẩu lớn nhất của Tunisia, NicaraguaMoldova.

Dây cách điện còn được biết là cáp, quán bar, cách nhiệt.

Dây cách điện có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Dây cách điện Trade

More on Dây cách điện from our other sites