Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1891 and the 1484 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($273 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($164 Hàng triệu), Đức ($160 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($64,5 Hàng triệu) và Ý ($48 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($136 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($96,6 Hàng triệu), Iran ($76,1 Hàng triệu), Indonesia ($67,9 Hàng triệu) và Khác Á ($58,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites