Máy điện khác

$43,4 tỷ

xuất khẩu 73 of 1232
1995
2017

1,35

Độ phức tạp của sản phẩm 87 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Máy điện khác? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Máy điện khác? List your company on Macro Market.

Máy điện khác sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 73 and the 86 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy điện khác là Trung Quốc ($16 tỷ), Đức ($4 tỷ), Sơn mài Nhật ($3,15 tỷ), Mexico ($2,46 tỷ) và Hoa Kỳ ($2,04 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($9,1 tỷ), Trung Quốc ($3,16 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,72 tỷ), Đức ($2,71 tỷ) và Hồng Kông ($2,18 tỷ).

Máy điện khác còn được biết là máy phát tín hiệu, máy gia tốc hạt, điện phân.

Máy điện khác có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Máy điện khác Trade

More on Máy điện khác from our other sites