Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1197 and the 565 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($413 Hàng triệu), Khác Á ($285 Hàng triệu), Philippines ($247 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($207 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($190 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($350 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($287 Hàng triệu), Philippines ($220 Hàng triệu), Hồng Kông ($191 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($149 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites