Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3361 and the 490 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($59 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($26,3 Hàng triệu), Pháp ($26,2 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($24 Hàng triệu) và Trung Quốc ($20,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($26,2 Hàng triệu), Philippines ($23,6 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($20,2 Hàng triệu), Đức ($17,2 Hàng triệu) và Trung Quốc ($13,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites