Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2948 and the 483 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($128 Hàng triệu), Pháp ($49,5 Hàng triệu), Hà Lan ($41,9 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($36,3 Hàng triệu) và Trung Quốc ($23,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($92,4 Hàng triệu), Đức ($42,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($28,6 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($22,5 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($17,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites