Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4563 and the 2659 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Estonia ($3,07 Hàng triệu), Slovenia ($2,94 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($539 Hàng ngàn), Đức ($497 Hàng ngàn) và Pháp ($431 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Estonia ($2,94 Hàng triệu), Thụy Điển ($2,47 Hàng triệu), Singapore ($816 Hàng ngàn), Phần Lan ($604 Hàng ngàn) và Hoa Kỳ ($599 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites