Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1483 and the 126 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($472 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($263 Hàng triệu), Trung Quốc ($185 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($140 Hàng triệu) và Ba Lan ($59,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($239 Hàng triệu), Trung Quốc ($133 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($99 Hàng triệu), Đức ($90,3 Hàng triệu) và Mexico ($68,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites