Điện trở Điện

$9,3 tỷ

xuất khẩu 315 of 1232
1995
2017

0,874

Độ phức tạp của sản phẩm 255 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Điện trở Điện? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Điện trở Điện? List your company on Macro Market.

Điện trở Điện sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 315 and the 255 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Điện trở Điện là Trung Quốc ($2,16 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,18 tỷ), Đức ($1 tỷ), Khác Á ($713 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($673 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,36 tỷ), Hồng Kông ($1,24 tỷ), Đức ($1,02 tỷ), Mexico ($701 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($508 Hàng triệu).

Điện trở Điện còn được biết là điện, thành phần, nhiệt trở, Varistors, máy xén, photoresistors, chiết.

Điện trở Điện có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Điện trở Điện Trade

More on Điện trở Điện from our other sites