Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 356 and the 938 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($2,41 tỷ), Trung Quốc ($1,01 tỷ), Nam Triều Tiên ($882 Hàng triệu), Philippines ($609 Hàng triệu) và Khác Á ($598 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($2,72 tỷ), Đức ($890 Hàng triệu), Khác Á ($644 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($598 Hàng triệu) và Việt Nam ($345 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites