Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 204 and the 962 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($2,15 tỷ), Hoa Kỳ ($1,38 tỷ), Đức ($1,19 tỷ), Khác Á ($954 Hàng triệu) và Mexico ($885 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,89 tỷ), Đức ($1,7 tỷ), Sơn mài Nhật ($879 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($802 Hàng triệu) và Trung Quốc ($581 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites