Looking to buy or sell Điện thoại? List your company on Macro Market.

Điện thoại sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 14 and the 477 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Điện thoại là Trung Quốc ($62 tỷ), Mexico ($16,6 tỷ), Việt Nam ($14,9 tỷ), Nam Triều Tiên ($7,58 tỷ) và Sơn mài Nhật ($4,76 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($28,1 tỷ), Trung Quốc ($21,8 tỷ), Hoa Kỳ ($12,9 tỷ), Ấn Độ ($11,3 tỷ) và Việt Nam ($10,2 tỷ).

Điện thoại còn được biết là viễn thông, truyền thông, dây, di động.

Điện thoại có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Điện thoại Trade

More on Điện thoại from our other sites