Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1389 and the 637 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($391 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($254 Hàng triệu), Canada ($168 Hàng triệu), Thụy Điển ($107 Hàng triệu) và Trung Quốc ($98,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($505 Hàng triệu), Trung Quốc ($154 Hàng triệu), Mexico ($121 Hàng triệu), Đức ($110 Hàng triệu) và Hà Lan ($46,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites